© Plan-AE
Oppdatert:  16.05.2013
Juridisk notis
wp5533b116.gif
wp8bfb6764.png
wpbea02e8b.gif
wp72a96194.gif

lavenergi klimafasade

wp3a2c08b4.png
Norsk
English
Nederlands
Deutsch
Français
wp9c014f19.png
wp907db892.png
Italiano
wp5533b116.gif
wp2dfc7329.png

Utviklingsstadium

 

Oktober 2008

Skissering av systemet ble startet.

Oktober 2009

Orientering med en produsent og leverandører startet.

Mars 2010

Start med forprosjektering av prototypen.

Februar 2011

Forprosjektering av prototypen pågår.

April 2011

På 6. april ble SolHyve-konseptet presentert  ved konferansen
Transitie duurzaam bouwen en wonen 2011” i Leuven, Belgia, en konferanse om bæredyktig bygging og beboelse, som ble organisert av Centrum Duurzaam Bouwen (CeDuBo). Konferanseprogrammet kan fortsatt lastes ned.

Høsten 2011

En dialog med industrielle aktører påbegynnes. Detaljprosjektering av en prototype blir forberedt.

wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Kontributorer