wp3a2c08b4.png
© Plan-AE
Oppdatert:  16.05.2013
wp8bfb6764.png
wp72a96194.gif
Juridisk notis
wp5533b116.gif
Norsk
wp5533b116.gif
English
Nederlands
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Deutsch
Français
wp9c014f19.png
wp5533b116.gif
wp5533b116.gif
Italiano
wp5533b116.gif
wp2dfc7329.png

En energisparende gardinvegg

 

Tre funksjoner kombinert i et system:

1. Ventilasjon med varmegjenvinning

2. Kjøling / forvarming av ventilasjonsluft

3. Innebygd solavskjerming

... som bruker lokal, ren energi.

 

SolHyve™ er et aktivt, lavenergi fasadesystem med integrert ventilasjon,
kjøling / forvarming av ventilasjonsluft og bevegelig solskjerming. Systemet bruker fornybar energi som blir fanget inn på tomten.

 

Med SolHyve kan inneklimaet i bygninger bli kontrollert på en miljøvennlig måte. I optimale situasjoner - avhengig av regionalt klima og byggets beliggenhet på tomten - bruker systemet bare lokal fornybar energi; systemet er da CO2-nøytral.

 

SolHyve egner seg både for nybygg og for fasadeutskifting i eksisterende bygg. Systemet bidrar til en lengre livstid på klimaanlegg og til mindre behov for vedlikehold av ventilasjonsledninger og klimaanlegg i bygningen.

wpc8ca3501.gif

lavenergi klimafasade